Nokia 7610 ohje

background image

Tämän ohjeen sähköistä versiota koskee “Nokian käyttöohjeiden ehdot 7.6.1998” (“Nokia User’s
Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998”.)

background image

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS
NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-51 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.
Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2004 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.
Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.
Nokia tune on Nokia Corporationin äänimerkki.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd © 1998-2004. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other
patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®, ©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.
Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman
ennakkoilmoitusta.
Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.
Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti
taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä
asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.
Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9311994
2. painos FI

background image

Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.